รู้จักเรา

ด้านการผลิต

บริษัท ภาวิวัฒน์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 ในระยะแรกของการดำเนินธุรกิจ นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขายบรรจุภัณฑ์เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ ซึ่งทำให้บริษัทฯได้เติบโตมาเรื่อยๆซึ่งความเติบโตของบริษัทเป็นผลมาจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร การพัฒนาด้านเทคนิค และความสมารถของบุคลากรตลอดจนการบริหารและจัดการที่เป็นระบบ

ปัจจุบัน บริษัท ภาวิวัฒน์ จำกัดได้ขยายธุรกิจไปสู่งานด้านการผลิตพร้อมบรรจุ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท เม็ด แคปซูล ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบบผงสำเร็จรูป และ ชนิดน้ำบรรจุขวดแก้ว ขวดพลาสติก เช่นเครื่องดื่มสำเร็จรูป ชา ,กาแฟ, โกโก้ปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม ชนิดผง และชนิดน้ำ

เรามีจริยธรรมและใส่ใจต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และควบคุมมาตราฐานของโพชง ตามหลักของสำนักงานองค์การอาหารและยา

เฟรชมิ้น เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการผลิตตามมาตราฐานสากล เพื่อสุขภาพในช่องปากที่ดีของคนไทย